15. in 16. november 2020
3. konferencapokojninskega in invalidskega zavarovanja
Spletna konferenca (ZOOM)
 • Dni
 • Ur
 • Minut
 • Sekund
Program
PONEDELJEK, 16. november
 • 9.35–10.00
  Uvodni nagovor

  Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 • 10.00–12.00
  1. sekcija: Vpliv epidemije covid-19 na razmere na trgu dela in družbeno blaginjo vseh generacij

  > Izredne razmere in vpliv na družbeno blaginjo – kako preprečiti negativne vplive epidemije na družbeno solidarnost in neenakost, dr. Andraž Rangus

  > Vpliv epidemije na trg dela, dr. Alenka Kajzer

  > Možnosti delodajalcev pri vpeljavi fleksibilnih oblik dela ob pojavu izjemnih okoliščin, Damjan Mašera

  > Pomen plačila prispevkov pri financiranju socialnih zavarovanj – plačani prispevki v letu 2020 in vpliv epidemije na njihovo višino, mag. Janko Preac

  > Organiziranje poslovanja zavoda v času izrednih razmer – ali je mogoče poskrbeti za nemoteno izvajanje storitev upravičencem, Marijan Papež

 • 12.00–12.30
  Odmor
 • 12.30–14.00
  2. sekcija: Pokojninsko in invalidsko zavarovanje danes ter kako zagotoviti ustrezno socialno varnost tudi prihodnjim generacijam

  > Kakšno je stanje v pokojninskem sistemu, kako je epidemija vplivala na financiranje, katere so letošnje najpomembnejše novosti in kaj lahko še izboljšamo, Marijan Papež

  > Ali je potrebna pokojninska reforma, mag. Katja Rihar Bajuk

  > Potrebne spremembe invalidskega zavarovanja, mag. Mitja Žiher

 • 14.00–14.15
  Odmor
 • 14.15–16.00
  3. sekcija: Odziv delodajalcev, sindikatov, ZDUS in mladih na ukrepe države med epidemijo covid-19 in po njej

  > Lidija Jerkič

  > Jakob Počivavšek

  > mag. Sonja Šmuc

  > Branko Meh

  > Janez Sušnik

  > mag. Sara Bagari

TOREK, 17. november
 • 9.00–9.30
  Otvoritev

  Zagotavljanje ustrezne socialne varnosti osebam v različnih oblikah dela, dr. Grega Strban

 • 9.30–11.45
  4. sekcija: Dolgotrajna oskrba in vizija nadaljnjega razvoja v Sloveniji

  9.30-10.30

  > Stanje dolgotrajne oskrbe v Sloveniji in kaj bo treba storiti v prihodnosti, dr. Alenka Oven

  > Izzivi prenove dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, mag. Eva Helena Zver

 • 10.30–10.45
  Odmor
 • 10.45 -11.45

  > Predstavitev pilotnega projekta integrirane dolgotrajne oskrbe – primer Krškega, Carmen Rajer

  > Prenova dolgotrajne oskrbe v Sloveniji s stališča ZZZS in ZPIZ, Anka Bolka (ZZZS), Marijan Papež (ZPIZ)

 • 11.45–12.00
  Odmor
 • 12.00–14.00
  5. sekcija: Zagotavljanje ustreznih in varnih delovnih razmer za podaljševanje delovne aktivnosti v prihodnosti

  > Kako naj delodajalci zaposlenim zagotavljajo ustrezno in varno delovno okolje, mag. Nikolaj Petrišič

  > Zagotavljanje ustreznih ukrepov za varnost in zdravje pri delu v izjemnih okoliščinah, kot je epidemija, dr. Metoda Dodič Fikfak

  > Delo in delovna mesta po epidemiji – ali je čas za spremembe, dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

  > Ugotovitve in izkušnje Inšpektorata Republike Slovenije za delo, Slavko Krištofelc

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Spletna izvedba
Kotizacija
3. konferenca pokojninskega in invalidskega zavarovanja
290,00 EUR

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 290,00 EUR brez DDV (353,80 EUR z DDV).

Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

Udeleženci prejmete zbornik, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

Vpišite svoj e-naslov za redno obveščanje
Ker si kot ponudnik pravnih vsebin prizadevamo za zadovoljstvo naših uporabnikov, bomo vaš elektronski naslov uporabili zato, da boste obveščeni o novih pravnih dogodkih (zakoniti interes). Od prejemanja teh obvestil se lahko kadarkoli odjavite.
Kontaktirajte nas

  Želite zastaviti vprašanja predavatelju?