4. sekcija: Dolgotrajna oskrba in vizija nadaljnjega razvoja v Sloveniji
> Predstavitev pilotnega projekta integrirane dolgotrajne oskrbe – primer Krškega

O predavatelju
  • 4. sekcija: Dolgotrajna oskrba in vizija nadaljnjega razvoja v Sloveniji
    Predstavitev pilotnega projekta integrirane dolgotrajne oskrbe – primer Krškega
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?