Dr. Alenka Kajzer se že desetletja ukvarja z različnimi vprašanji s področja trga dela. Poklicno pot je začela kot stažistka raziskovalka na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, kjer je leta 1996 tudi doktorirala iz ekonomskih znanosti. Leta 1995 se je zaposlila na Uradu za makroekonomske analize in razvoj, kjer je najprej vodila proces priprave napovedi gospodarskih gibanj. Leta 2001 je postala namestnica direktorja Urada. Njena bibliografija zajema več kot 100 objav. V zadnjih dvajsetih letih je s svojim strokovnim znanjem s področja trga dela sodelovala pri pripravi Strategije razvoja Slovenije 2001–2006 in Strategije razvoja Slovenije 2014–2020. V zadnjih letih je sodelovala tudi pri pripravi Strategije dolgožive družbe.

1. sekcija: Vpliv epidemije covid-19 na razmere na trgu dela in družbeno blaginjo vseh generacij
> Vpliv epidemije na trg dela

O predavatelju
  • namestnica direktorice
    Urad za makroekonomske analize in razvoj
  • 1. sekcija: POGLED V PRIHODNOST
    Trg dela, staranje in prihodnji izzivi
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?