Dr. Andraž Rangus je doktor pravnih znanosti s področja pokojninskega sistema, zaposlen kot direktor Sektorja za izvajanje zavarovanja na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Pred tem je izkušnje s področja pokojninskega zavarovanja in demografije pridobival tudi na Uradu za makroekonomska raziskovanja ter Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Sodeloval je pri pripravi reforme ZPIZ-2 leta 2012, vodil pripravo Bele knjige o pokojninah v letih 2015 in 2016 ter predsedoval delovni skupini za pripravo 2018 Pension Adequacy Report pri Evropski komisiji v letih 2016–2018. Je avtor več znanstvenih in strokovnih izdaj ter priročnikov s področja delovnih razmerij ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Kot predavatelj sodeluje na domačih in mednarodnih konferencah, tako s področja delovnih razmerij kot pokojninskega zavarovanja. Delo opravlja tudi kot docent za področje prava na Fakulteti za management in pravo Ljubljana.

1. sekcija: Vpliv epidemije covid-19 na razmere na trgu dela in družbeno blaginjo vseh generacij
> Izredne razmere in vpliv na družbeno blaginjo – kako preprečiti negativne vplive epidemije na družbeno solidarnost in neenakost

O predavatelju
  • direktor Sektorja za izvajanje zavarovanja
    Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
  • 1. sekcija: Vpliv epidemije covid-19 na razmere na trgu dela in družbeno blaginjo vseh generacij
    Izredne razmere in vpliv na družbeno blaginjo – kako preprečiti negativne vplive epidemije na družbeno solidarnost in neenakost
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?