dr. Metoda Dodič Fikfak

5. sekcija: Zagotavljanje ustreznih in varnih delovnih razmer za podaljševanje delovne aktivnosti v prihodnosti
> Zagotavljanje ustreznih ukrepov za varnost in zdravje pri delu v izjemnih okoliščinah, kot je epidemija

O predavatelju
  • 5. sekcija: Zagotavljanje ustreznih in varnih delovnih razmer za podaljševanje delovne aktivnosti v prihodnosti
    Zagotavljanje ustreznih ukrepov za varnost in zdravje pri delu v izjemnih okoliščinah, kot je epidemija
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?