2. sekcija: Pokojninsko in invalidsko zavarovanje danes ter kako zagotoviti ustrezno socialno varnost tudi prihodnjim generacijam
> Potrebne spremembe invalidskega zavarovanja

O predavatelju
  • 2. sekcija: Pokojninsko in invalidsko zavarovanje danes ter kako zagotoviti ustrezno socialno varnost tudi prihodnjim generacijam
    Potrebne spremembe invalidskega zavarovanja
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?