2. sekcija: Pokojninsko in invalidsko zavarovanje danes ter kaj lahko storimo za zagotavljanje ustrezne socialne varnosti prihodnjih generacij
• Pogled generalnega direktorja, predsednika in članov sveta ZPIZ na spremembe v letih 2020 in 2021 ter na prihodnji razvoj, Marijan Papež, Dušan Bavec, Aljoša Čeč, Anka Tominšek

O predavatelju
  • 2. sekcija: Pokojninsko in invalidsko zavarovanje danes ter kaj lahko storimo za zagotavljanje ustrezne socialne varnosti prihodnjih generacij
    • Pogled generalnega direktorja, predsednika in članov sveta ZPIZ na spremembe v letih 2020 in 2021 ter na prihodnji razvoj
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?