Anamarija Tivold Plevel

Anamarija Tivold Plevel je univerzitetna diplomirana pravnica. Kmalu po študiju se je leta 2008 zaposlila na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kjer se je ukvarjala s postopki varstva pravic pri drugostopenjskem organu zavoda, tj. v zdajšnjem Sektorju za izvajanje zavarovanja, v Službi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Od leta 2018 vodi Službo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V okviru svojega dela tudi predava javnim uslužbencem glede postopka upokojitve in drugim glede (ponovnega) uveljavljanja pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela. Je tudi sodnica porotnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani s področja kazenskega prava.

2. sekcija: Pokojninsko zavarovanje – kaj prinaša prenova sistema
• Izvedba ZPIZ-2 v praksi
Na predavanju bo povzeto delo zavoda v praksi od jeseni 2022 naprej, in sicer podatki o tem, koliko očetov je uveljavilo dodatni odmerni odstotek za otroke po 1. 4. 2022, koliko zavarovancem je bila invalidnina za telesno okvaro od 1. 4. 2022 naprej odmerjena v sorazmernem delu ter za koliko se je povečalo število uživalcev invalidnine. Prav tako bo pojasnjeno, koliko kmetom, ki so bili pretežno zavarovani za ožji obseg pravic in so dopolnili polno pokojninsko dobo, je bila odmerjena višja pokojnina, kot bi jim sicer pripadala glede na vplačane prispevke. Pregledali smo tudi institut invalidske pokojnine v zagotovljenem znesku, ki velja od 1. 5. 2021. Leto 2023 je bilo pomembno za uživalce 40 odstotkov starostne pokojnine, ki so jo začeli uživati 1. 1. 2020 ali pozneje v tem letu. Navedenih je tudi nekaj primerov iz prakse.

O predavatelju
  • Služba za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
    vodja
  • 2. sekcija: Pokojninsko zavarovanje – kaj prinaša prenova sistema
    • Izvedba ZPIZ-2 v praksi
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?