Anamarija Tivold Plevel

Anamarija Tivold Plevel je univerzitetna diplomirana pravnica. Kmalu po študiju se je leta 2008 zaposlila na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kjer se je ukvarjala s postopki varstva pravic pri drugostopenjskem organu zavoda, tj. v zdajšnjem Sektorju za izvajanje zavarovanja, v Službi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Od leta 2018 vodi Službo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V okviru svojega dela tudi predava javnim uslužbencem glede postopka upokojitve in drugim glede (ponovnega) uveljavljanja pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela. Je tudi sodnica porotnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani s področja kazenskega prava.

2. sekcija: Pokojninsko in invalidsko zavarovanje – izzivi za bližnjo prihodnost
vodja sekcije
• Kaj so prinesle spremembe od novele ZPIZ-2H do novele ZPIZ-2M
V predavanju bo povzetih šest novel ZPIZ-2, tj. od ZPIZ-2H do ZPIZ-2M. Predstavljena bo vsebina novel z nekaj zgodovine, predvsem s področja invalidnine, ter finančnimi učinki v smislu povišanja povprečnih pokojnin, ter relevantna sodna praksa.

O predavatelju
  • 2. sekcija: Pokojninsko in invalidsko zavarovanje – izzivi za bližnjo prihodnost
    • Kaj so prinesle spremembe od novele ZPIZ-2H do novele ZPIZ-2M
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?