Boštjan Vovk je član uprave Modre zavarovalnice, d. d. Ima 25 let izkušenj na področju zavarovalništva, v strokovnih in poslovodnih vlogah. Leta 2000 mu je bilo podeljeno pooblastilo za opravljanje poslov pooblaščenega aktuarja. Aktuarske posle je opravljal v vlogi imenovanega pooblaščenega aktuarja, svetovalnega aktuarja in člana revizijskih ekip pri rednih revizijah, vrednotenjih zavarovalnic in drugih projektih v regiji. Pred prihodom na Modro zavarovalnico je bil namestnik direktorja in vodja sektorja za nadzor na Agenciji za zavarovalni nadzor RS (AZN). Je član upravnega odbora evropskega združenja upravljavcev pokojninskih skladov javnega sektorja (EAPSPI) v preteklosti pa je aktivno sodeloval v odborih in delovnih telesih mednarodnega združenja zavarovalnih nadzornikov (IAIS).

5. sekcija: Pomen dodatnega pokojninskega zavarovanja pri zagotavljanju dostojne višine dohodka v starosti
• Pomen finančne izobraženosti pri izbiri oblike deakumulacije sredstev iz skladov dodatnega pokojninskega zavarovanja

O predavatelju
  • 5. sekcija: Pomen dodatnega pokojninskega zavarovanja pri zagotavljanju dostojne višine dohodka v starosti
    • Pomen finančne izobraženosti pri izbiri oblike deakumulacije sredstev iz skladov dodatnega pokojninskega zavarovanja
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?