Boštjan Vovk je član uprave Modre zavarovalnice, d. d. Ima 25 let izkušenj na področju zavarovalništva, v strokovnih in poslovodnih vlogah. Leta 2000 mu je bilo podeljeno pooblastilo za opravljanje poslov pooblaščenega aktuarja. Aktuarske posle je opravljal v vlogi imenovanega pooblaščenega aktuarja, svetovalnega aktuarja in člana revizijskih ekip pri rednih revizijah, vrednotenjih zavarovalnic in drugih projektih v regiji. Pred prihodom na Modro zavarovalnico je bil namestnik direktorja in vodja sektorja za nadzor na Agenciji za zavarovalni nadzor RS (AZN). Je član upravnega odbora evropskega združenja upravljavcev pokojninskih skladov javnega sektorja (EAPSPI) v preteklosti pa je aktivno sodeloval v odborih in delovnih telesih mednarodnega združenja zavarovalnih nadzornikov (IAIS).

5. sekcija: Kako dodatno pokojninsko zavarovanje omogoči boljšo prerazdelitev tveganja zadostnega dohodka v starosti
• Obvezna vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje in faza izplačevanja pokojninske rente
Obvezna vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje kratkoročno zagotovo poveča obseg varčevanja, vendar pa je ta ureditev v kriznih časih pogosto postavljena pred preizkušnjo, kot kažejo primeri nekaterih držav v regiji in tudi širše. Po drugi strani je faza deakumulacije privarčevanih sredstev deležna razmeroma malo pozornosti, čeprav je to končni cilj in lahko pomembno vpliva na atraktivnost pokojninskega varčevanja v populaciji. Namesto omejevanja pri razpolaganju z zbranimi sredstvi bi bilo treba upoštevati dejavnike, ki vplivajo na odločitve posameznikov, in učinkovito alocirati prenos tveganj med deležnike.

O predavatelju
  • 5. sekcija: Kako dodatno pokojninsko zavarovanje omogoči boljšo prerazdelitev tveganja zadostnega dohodka v starosti
    • Obvezna vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje in faza izplačevanja pokojninske rente
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?