Danijel Kovač je leta 2008 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in je pridobi naziv univerzitetni diplomirani pravnik. Na svoji poklicni poti je delo in naloge kratek čas opravljal kot pravnik v gospodarstvu, pozneje pa se je zaposlil v državni upravi. Zdaj je vodja Sektorja za pokojnine in pravice iz dela pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Je predsednika sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter član odbora Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

4. sekcija: Izzivi prenove invalidskega zavarovanja in delovanje izvedenskih organov
• Temeljni poudarki sprememb na področju invalidskega zavarovanja

O predavatelju
  • vodja Sektorja za pokojnine in pravice iz dela
    Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • 4. sekcija: Izzivi prenove invalidskega zavarovanja in delovanje izvedenskih organov
    • Temeljni poudarki sprememb na področju invalidskega zavarovanja
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?