Danijel Kovač je leta 2008 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in je pridobi naziv univerzitetni diplomirani pravnik. Na svoji poklicni poti je delo in naloge kratek čas opravljal kot pravnik v gospodarstvu, pozneje pa se je zaposlil v državni upravi. Zdaj je vodja Sektorja za pokojnine in pravice iz dela pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Je predsednika sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter član odbora Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

2. sekcija: Pokojninsko in invalidsko zavarovanje – izzivi za bližnjo prihodnost
vodja sekcije
• Uvedba in razvoj instituta zagotovljene pokojnine
Na predavanju bo predstavljeno, kdaj in kako je bil institut zagotovljene pokojnine uveden v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, nato pa bodo opisane zakonske spremembe, ki so vplivale na njegov razvoj.

O predavatelju
  • vodja Sektorja za pokojnine in pravice iz dela
    Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • 2. sekcija: Pokojninsko in invalidsko zavarovanje – izzivi za bližnjo prihodnost
    • Uvedba in razvoj instituta zagotovljene pokojnine
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?