Dr. Andraž Rangus je doktor pravnih znanosti s področja pokojninskega sistema, zaposlen kot direktor Sektorja za izvajanje zavarovanja na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Pred tem je svoje izkušnje s področja pokojninskega zavarovanja in demografije nabiral tudi na Uradu za makroekonomska raziskovanja ter Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Sodeloval je pri pripravi reforme ZPIZ-2 leta 2012, vodil pripravo Bele knjige o pokojninah v letih 2015 in 2016 in predsedoval delovni skupini za pripravo 2018 Pension Adequacy Report pri Evropski komisiji v letih 2016–2018. Je avtor več znanstvenih in strokovnih izdaj ter priročnikov s področja delovnih razmerij ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Kot predavatelj sodeluje na domačih in mednarodnih konferencah, tako s področja delovnih razmerij kot tudi pokojninskega zavarovanja. Delo opravlja tudi kot docent za področje prava na Fakulteti za management in pravo Ljubljana.

1. sekcija: Gospodarstvo in produktivnost v Sloveniji ter izvajanje pravice do socialne varnosti
vodja sekcije

Okrogla miza: Ali so predlagane spremembe zadostne in primerne za nadaljnji razvoj pokojninskega zavarovanja v Sloveniji
vodja sekcije
sodelujoči: Igor Feketija, Bojan Ivanc, Anka Tominšek, Aljoša Čeč, Marijan Papež

5. sekcija: Kako dodatno pokojninsko zavarovanje omogoči boljšo prerazdelitev tveganja zadostnega dohodka v starosti
vodja sekcije
• Kakšne so meje solidarnosti znotraj sistema pokojninskega zavarovanja, dr. Andraž Rangus, mag. Žiga Vižintin

O predavatelju
 • direktor Sektorja za izvajanje zavarovanja
  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • 1. sekcija: Gospodarstvo in produktivnost v Sloveniji ter izvajanje pravice do socialne varnosti
  vodja sekcije
 • Okrogla miza: Ali so predlagane spremembe zadostne in primerne za nadaljnji razvoj pokojninskega zavarovanja v Sloveniji
  vodja sekcije
 • 5. sekcija: Kako dodatno pokojninsko zavarovanje omogoči boljšo prerazdelitev tveganja zadostnega dohodka v starosti
  • Kakšne so meje solidarnosti znotraj sistema pokojninskega zavarovanja
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?