Dr. Andreja Kurent je doktorica pravnih znanosti. Večino poklicne poti je zaposlena kot sekretarka v Zakonodajno-pravni službi Državnega zbora Republike Slovenije, kjer v okviru nalog službe proučuje predloge zakonov z vidika skladnosti z ustavo, pravnim sistemom in nomotehnike. Zadnji dve leti s tega vidika proučuje tudi predloge novel ZPIZ-2. Avtorica s prispevki sodeluje na vsakoletnih Nomotehničnih dnevih, ki jih prireja Inštitut za primerjalno pravo Pravne fakultete v Ljubljani v sodelovanju s Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. Je priznana ustavnopravna strokovnjakinja s področja parlamentarnega prava, predvsem zakonodajnega postopka, tako s teoretičnega kot praktičnega vidika.

2. sekcija: Pokojninsko zavarovanje – kaj prinaša prenova sistema
• Zakonodajno-pravni vidik sprejemanja novel ZPIZ-2
V prispevku je opisan zakonodajni postopek po posameznih elementih, pri tem pa je opozorjeno na nepravilnosti in nedoslednosti ob sprejemanju novel ZPIZ-2.

O predavatelju
  • 2. sekcija: Pokojninsko in invalidsko zavarovanje – izzivi za bližnjo prihodnost
    • Pravni vidik sprejemanja novel ZPIZ-2
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?