dr. Breda Jesenšek Papež

3. sekcija: Izzivi pri prenovi zdravstvenega zavarovanja za zmanjšanje absentizma
• Biopsihosocialni vidik vpliva na absentizem in invalidnost zaradi težav s hrbtenico

O predavatelju
  • 3. sekcija: Izzivi pri prenovi zdravstvenega zavarovanja za zmanjšanje absentizma
    • Biopsihosocialni vidik vpliva na absentizem in invalidnost zaradi težav s hrbtenico
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?