1. sekcija: Izvajanje pravice do socialne varnosti v današnjih javnofinančnih in gospodarskih razmerah
• Javnofinančni izdatki, povezani s staranjem, in fiskalna vzdržnost
Javnofinančni izdatki, povezani s staranjem, naj bi kmalu po letu 2030 občutneje vplivali na vzdržnost slovenskih javnih financ, pritisk pa se bo v nadaljnjih desetletjih še stopnjeval. Vpliv povišanih stroškov staranja na fiskalno vzdržnost se ne pokaže naenkrat, temveč se zaradi spreminjanja demografske slike povečuje postopoma. Pritisk stroškov staranja na sisteme socialnega varstva poleg trenutne ureditve, ki zagotavlja sprotno uravnoteževanje pokojninske blagajne z obsežnimi transferi iz državnega proračuna, v zadnjih letih ni bil očiten tudi zaradi razmeroma dolgega obdobja ugodne gospodarske rasti. Simulacije pa kažejo, da bo Slovenija z vidika dolgoročne fiskalne vzdržnosti brez spremembe sistemov socialnega varstva v naslednjih desetletjih med najbolj ogroženimi državami članicami EU. Nakazujejo tudi, da za zagotavljanje fiskalne vzdržnosti ne bodo zadoščale spremembe samo posameznih parametrov sistemov socialnega varstva.

O predavatelju
  • predsednik Fiskalnega sveta
  • 1. sekcija: Izvajanje pravice do socialne varnosti v današnjih javnofinančnih in gospodarskih razmerah
    • Javnofinančni izdatki, povezani s staranjem, in fiskalna vzdržnost
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?