1. sekcija: Gospodarstvo in produktivnost v Sloveniji ter izvajanje pravice do socialne varnosti
Cenovna stabilnost kot sestavni del socialne politike  
Stabilen denar, gledano srednjeročno in še bolj dolgoročno, je na podlagi svetovnih izkušenj ena najpomembnejših osnov za gospodarsko rast in zaposlenost. Vsakokratni nizek obrestni nivo na koncu temelji na zaupanju v dolgoročno stabilnost. Nasprotno pa inflacija deformira cenovno strukturo in vodi k pomanjkljivi konkurenci gospodarstva na trgu. Zato se zmanjšuje varčevanje, s tem pa tudi socialna varnost, ki se začenja pri posamezniku. Tako velja: stabilen denar je prvi garant za pravičnejšo socialno politiko.

O predavatelju
  • 1. sekcija: Gospodarstvo in produktivnost v Sloveniji ter izvajanje pravice do socialne varnosti
    • Cenovna stabilnost kot sestavni del socialne politike
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?