Lidija Šubelj je univerzitetna diplomirana pravnica, zaposlena kot direktorica Sektorja za izvedenstvo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Na zavodu je najprej delala kot strokovna delavka pri izvajanju mednarodnega zavarovanja na I. stopnji Območne enote Ljubljana in nato na področju matične evidence zavarovancev in prispevke na II. stopnji. Izkušnje s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja je pridobivala tudi na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer je bila eno leto zaposlena na Sektorju za pokojnine in pravice iz dela, ki je bil del Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela. Potem je na zavodu opravljala delo vodje Službe za invalidsko in mednarodno zavarovanje na Območni enoti Ljubljana in tudi kot vodja Službe za odnose z javnostmi, od marca 2022 pa je del Sektorja za izvedenstvo.

4. sekcija: Izzivi pri prenovi invalidskega zavarovanja in delovanje izvedenskih organov
• Izvedenstvo v Sloveniji – ali je sistem učinkovit
Na predavanju bo predstavljeno delo izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki delujejo v okviru invalidskih komisij, dajejo izvedenska mnenja o vseh dejstvih, potrebnih za odločitev o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, na zahtevo tujih nosilcev pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter drugih organov, skupnosti in oseb, če tako določajo drugi predpisi, mednarodni sporazumi ali posebne pogodbe, sklenjene z zavodom. Podrobneje bodo predstavljene organizacija Sektorja za izvedenstvo, učinkovitost izvedencev zavoda, tekoča problematika in možne rešitve izvedenstva v socialnih zavarovanjih.

O predavatelju
  • 4. sekcija: Izzivi pri prenovi invalidskega zavarovanja in delovanje izvedenskih organov
    • Izvedenstvo v Sloveniji – ali je sistem učinkovit
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?