Lidija Šubelj je univerzitetna diplomirana pravnica, zaposlena kot direktorica Sektorja za izvedenstvo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Na zavodu je najprej delala kot strokovna delavka pri izvajanju mednarodnega zavarovanja na I. stopnji Območne enote Ljubljana in nato na področju matične evidence zavarovancev in prispevke na II. stopnji. Izkušnje s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja je pridobivala tudi na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer je bila eno leto zaposlena na Sektorju za pokojnine in pravice iz dela, ki je bil del Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela. Potem je na zavodu opravljala delo vodje Službe za invalidsko in mednarodno zavarovanje na Območni enoti Ljubljana in tudi kot vodja Službe za odnose z javnostmi, od marca 2022 pa je del Sektorja za izvedenstvo.

4. sekcija: Izzivi prenove invalidskega zavarovanja in delovanje izvedenskih organov
• Odziv ZPIZ in ZZZS: Kako učinkovito povezati zdravstveno in invalidsko zavarovanje – z enotnim izvedenskim organom?, Lidija Šubelj, Boris Kramžar, mag. Ana Vodičar, Mario Bartolac

O predavatelju
  • 4. sekcija: Izzivi prenove invalidskega zavarovanja in delovanje izvedenskih organov
    • Odziv ZPIZ in ZZZS: Kako učinkovito povezati zdravstveno in invalidsko zavarovanje – z enotnim izvedenskim organom?
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?