2. sekcija: Pokojninsko in invalidsko zavarovanje – izzivi za bližnjo prihodnost
vodja sekcije
• Pravni vidik sprejemanja novel ZPIZ-2

O predavatelju
  • 2. sekcija: Pokojninsko in invalidsko zavarovanje – izzivi za bližnjo prihodnost
    • Pravni vidik sprejemanja novel ZPIZ-2
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?