mag. Katja Rihar Bajuk

2. sekcija: Pokojninsko in invalidsko zavarovanje danes ter kaj lahko storimo za zagotavljanje ustrezne socialne varnosti prihodnjih generacij
• Od Bele knjige o pokojninah do številnih novel – kako daleč je nova reforma

O predavatelju
  • 2. sekcija: Pokojninsko in invalidsko zavarovanje danes ter kaj lahko storimo za zagotavljanje ustrezne socialne varnosti prihodnjih generacij
    • Od Bele knjige o pokojninah do številnih novel – kako daleč je nova reforma
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?