Marijan Papež, po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik, je od leta 2005 generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Na zavodu je zaposlen že dobra tri desetletja. Ves ta čas se ukvarja tudi s stroko. Predava na konferencah, seminarjih, posvetih, delavnicah in je avtor številnih strokovnih člankov, pogosto nastopa tudi v medijih.

2. sekcija: Pokojninsko zavarovanje – kako daleč smo pri prenovi sistema
vodja sekcije
• Odziv interesnih skupin: Ali so predlagane spremembe zadostne in primerne za nadaljnji razvoj pokojninskega zavarovanja v Sloveniji, Bojan Ivanc, Aljoša Čeč, Anka Tominšek, dr. Anja Kopač, Marijan Papež

4. sekcija: Izzivi prenove invalidskega zavarovanja in delovanje izvedenskih organov
vodja sekcije
• Ali so predlogi sprememb invalidskega zavarovanja zadostni za bolj učinkovito delovanje tega sistema

O predavatelju
  • generalni direktor
    Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
  • 2. sekcija: Pokojninsko zavarovanje – kako daleč smo pri prenovi sistema
    • Odziv interesnih skupin: Ali so predlagane spremembe zadostne in primerne za nadaljnji razvoj pokojninskega zavarovanja v Sloveniji
  • 4. sekcija: Izzivi prenove invalidskega zavarovanja in delovanje izvedenskih organov
    • Ali so predlogi sprememb invalidskega zavarovanja zadostni za bolj učinkovito delovanje tega sistema
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?