Marijan Papež, po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik, je od leta 2005 generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Na zavodu je zaposlen že dobra tri desetletja. Ves ta čas se ukvarja tudi s stroko. Predava na konferencah, seminarjih, posvetih, delavnicah in je avtor številnih strokovnih člankov, pogosto nastopa tudi v medijih.

2. sekcija: Pokojninsko in invalidsko zavarovanje – izzivi za bližnjo prihodnost
vodja sekcije
• Vpliv odmernih odstotkov v posamičnem obdobju in nekaterih drugih elementov, ki vplivajo na višino pokojnin

4. sekcija: Spremembe ZPIZ-2 in Zakon o dolgotrajni oskrbi
vodja sekcije
• Odziv zavoda

O predavatelju
  • generalni direktor
    Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
  • 2. sekcija: Pokojninsko in invalidsko zavarovanje – izzivi za bližnjo prihodnost
    • Vpliv odmernih odstotkov v posamičnem obdobju in nekaterih drugih elementov, ki vplivajo na višino pokojnin
  • 4. sekcija: Spremembe ZPIZ-2 in Zakon o dolgotrajni oskrbi
    • Odziv zavoda
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?