3. sekcija: Izzivi pri prenovi zdravstvenega zavarovanja in zmanjšanju absentizma
• Učinkovito povezovanje sistema zdravstvenega in invalidskega zavarovanja, usmerjeno k ohranjanju delazmožnosti
V Sloveniji opredeljujemo socialno varnost začasne zadržanosti od dela zaradi bolezni ali poškodbe kot pravico do nadomestila plače, medtem ko je socialna varnost v primeru trajnih sprememb v zdravstvenem stanju opredeljena pod pojmom invalidnosti. Medsebojna interakcija navedenih socialnih varnosti je ključnega pomena za zagotavljanje učinkovitosti obravnave zmanjšane delazmožnosti zavarovane osebe. Slednja interakcija v slovenskem zakonodajnem pogledu ni optimalna, je kompleksna, zapletena in večfaktorska, na kar opozarja tudi OECD. Učinkovitost medsebojne interakcije v pogledu ohranjanja delazmožnosti lahko opredelimo v medsebojni tehnični in stroškovni porabi časa in sredstev za namen presoje ali pridobitve koristi zavarovane osebe, tj. ohranitve delazmožnosti oziroma pridobitve socialne varnosti ob zmanjšani delazmožnosti. Za izboljšanje tehnične in stroškovne učinkovitosti povezovanja sistema zdravstvenega in invalidskega zavarovanja so potrebne korenite sistemske spremembe, kot so: (1) ustaljenost oziroma avtomatičnost sprožitve postopka vsakokrat, ko je presežen prag nadaljnje polne delazmožnosti brez omejitev na trenutnem delovnem mestu (faktor funkcionalne zmogljivosti) ali uspešne vrnitve na delo (faktor časovne odsotnosti z dela); (2) način povezovanja med sistemoma ali izvedenskima organoma prenesti iz administrativnega načina v povezano senatno odločanje na način vzpostavitve t. i. mešanih senatov; (3) vzpostavitev mehanizma univerzalne delovne dokumentacije; (4) izgradnja enotnih strokovnih objektivnih meril za oceno funkcionalne zmogljivosti in delovnih obremenitev ter na podlagi slednjih izgradnja enotne izvedenske prakse. Povezovanje sistema zdravstvenega in invalidskega zavarovanja je v delu presoje pravic socialne varnosti zmanjšane delazmožnosti in v pogledu obvladovanja naraščajoče problematike zdravstvenega absentizma le ena od nujno potrebnih korenitih sistemskih sprememb in ga lahko s skupnim imenovalcem imenujemo tudi skupni izvedenski organ.

O predavatelju
  • dr. med., spec. druž. med.
    vodja oddelka Zdravstvene komisije ZZZS
  • 3. sekcija: Izzivi pri prenovi zdravstvenega zavarovanja in zmanjšanju absentizma
    • Učinkovito povezovanje sistema zdravstvenega in invalidskega zavarovanja, usmerjeno k ohranjanju delazmožnosti
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?