Sara Bagari je diplomirala in magistrirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer trenutno opravlja doktorski študij. Zaposlena je kot asistentka na Katedri za delovno in socialno pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, deluje pa tudi kot raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Sodeluje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih, na kongresih in konferencah, zlasti s področja prava socialne varnosti in delovnega prava. Teme njenega raziskovanja so predvsem socialna varnost, socialna zavarovanja, nestandardne oblike dela in temeljne socialne pravice.

3. sekcija: Izzivi pri izvedbi dolgotrajne oskrbe v praksi
vodja sekcije
• Smernice v pravu EU za urejanje dolgotrajne oskrbe v nacionalnih zakonodajah
Staranje prebivalstva je eden ključnih izzivov, ki je skupen vsem državam članicam Evropske unije, zato ima dolgotrajna oskrba pomembno vlogo tako na nacionalni kot na evropski ravni. Čeprav je zaradi razlik med nacionalnimi sistemi enoten pristop zelo zahteven, Evropska komisija ugotavlja, da obseg problema zahteva osredotočen in celovit pristop na ravni EU. Pomemben korak k sprejetju ambicioznejših ukrepov je že uvrstitev pravice do dolgotrajne oskrbe v Evropski steber socialnih pravic.

O predavatelju
  • 3. sekcija: Izzivi pri izvedbi dolgotrajne oskrbe v praksi
    • Smernice v pravu EU za urejanje dolgotrajne oskrbe v nacionalnih zakonodajah
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?